Akcijos buhalterinė vertė (BV)

    0
    2946

    1) Akcijos vertė paremta balanse įrašyta kompanijos turto verte, kuri apskaičiuojama iš viso turto atėmus nematerealųjį turtą (patentus, prestižą ir pa.) ir visus įsipareigojimus ir dalijant iš paprastųjų akcijų skaičiaus; 2) Paprastosios akcijos vertė, apskaičiuota remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis. Rodiklis apskaičiuojamas akcininkų nuosavybę dalijant iš paprastųjų akcijų skaičiaus (privilegijuotųjų akcijų skaičius ir joms tenkanti nuosavybės dalis neįtraukiama).

    NĖRA KOMENTARŲ