Akcijų paketas

    0
    1850

    Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime akcininko turimų balsavimo teisių dalis, sudaranti 5 proc. arba daugiau visų balsavimo teisių.

    NĖRA KOMENTARŲ