Anuitetas

    0
    2500

    Draudėjui iki gyvos galvos arba nustatytą periodą mokama periodinė draudimo išmoka, kurios visa išmokėjimo rizika tenka išmokų mokėtojui – gyvybės draudimo įmonei. Anuitetas yra mokamas draudimo sutarties, sudarytos su gyvybės draudimo įmone, vykdančia anuitetų veiklą, pagrindu

    NĖRA KOMENTARŲ