Apsikeitimo sandoris (SWAP)

    0
    2312

    Sandoris, kuriuo dvi šalys susitaria apsikeisti pinigų srautais, siekdamos apsidrausti nuo valiutos kursų, palūkanų normų kitimo ar kitos rizikos.

    NĖRA KOMENTARŲ