Balansas

    0
    2092

    Instituciniam vienetui ar vienetų grupei nuosavybės teise priklausančio turto ir prisiimtų įsipareigojimų vertės tam tikrą laiko momentą ataskaita.

    NĖRA KOMENTARŲ