Balansas

    0
    2120

    Instituciniam vienetui ar vienetų grupei nuosavybės teise priklausančio turto ir prisiimtų įsipareigojimų vertės tam tikrą laiko momentą ataskaita.

    NĖRA KOMENTARŲ