Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK)

    0
    2273

    Procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti.

    NĖRA KOMENTARŲ