Bendrieji atidėjiniai (atidėjimai)

    0
    1951

    Tai tam tikros sukauptos piniginės lėšos, sudaromos ir skirtos galimiems finansų įstaigos veiklos nuostoliams sumažinti (padengti).

    NĖRA KOMENTARŲ