Didelio pajamingumo obligacijos

    0
    1955

    Tai tokios obligacijos, už kurias mokamos didelės palūkanos, tačiau jų padengimo turtu laipsnis yra žemas. Šias obligacijas paprastai leidžia silpnos įmonės. Menkas obligacijos įvertinimas reiškia didelę tikimybę, kad obligacija, ištikus bankrotui, nebus išpirkta.

    NĖRA KOMENTARŲ