Einamosios sąskaitos balansas

    0
    2090

    Einamojoje sąskaitoje parodomas skirtumas tarp prekių bei paslaugų eksporto, iš nerezidentų gautinų pajamų, einamųjų neatlygintinų pervedimų sumos ir prekių bei paslaugų importo, nerezidentų gautinų pajamų, iš jų gautų einamųjų neatlygintinų pervedimų sumos.

    NĖRA KOMENTARŲ