Ekonomika

    0
    4546

    1) Sistema, pagal kurią institucijos ir asmenys sąveikauja keisdamiesi prekėmis, paslaugomis ir mokėjimo priemonėmis (pvz., pinigais) ir jas perduodami už pagamintas ir vartojamas prekes ir suteikiamas paslaugas.
    2) Mokslas, tiriantis šalies ūkio raidą ar kurios nors ūkio šakos būklę, jos ryšių, procesų ir reiškinių dėsningumus. Ekonomikos objektas – gamybos, paskirstymo, mainų ir vartojimo santykiai, poreikių tenkinimo galimybės naudojant ribotus išteklius.

    NĖRA KOMENTARŲ