Euro efektyvusis kursas (EEK)

    0
    1898

    Dvišalių euro kursų svertinis vidurkis euro zonos svarbiausių prekybos partnerių valiutų atžvilgiu. ECB skelbia nominaliojo EEK indeksą dviejų prekybos partnerių grupių valiutų atžvilgiu: EEK20 (įeina dešimt ne euro zonos ES valstybių narių ir dešimt pagrindinių prekybos partnerių už ES ribų) ir EEK40 (įeina EEK20 ir dar 20 šalių). Taikomi svoriai parodo kiekvienos prekybos partnerės dalį euro zonos prekyboje ir nulemia konkurenciją trečiosiose rinkose. Realieji EEK – tai nominalieji EEK, padalyti iš užsienio ir vidaus kainų ar sąnaudų santykio svertinio vidurkio. Tai yra kainų ir sąnaudų konkurencingumo matai.

    NĖRA KOMENTARŲ