Europos centrinių bankų sistema

    0
    2209

    Sistema, kurią sudaro ECB ir visų 28 valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai, t.y. be Eurosistemos narių, į ją įeina dar euro neįsivedusių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai. ECBS valdo ECB Valdančioji taryba, Vykdomoji valdyba ir Bendroji taryba, trečiasis ECB sprendimus priimantis organas.

    NĖRA KOMENTARŲ