Europos finansinio stabilumo fondas

    0
    1984

    Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė, kurią įsteigė euro zonos šalys tarpvalstybiniu pagrindu, siekdamos suteikti paskolų euro zonos šalims, patiriančioms finansinių sunkumų. Tokiai finansinei paramai taikomos griežtos sąlygos atsižvelgiant į bendras ES ir TVF programas. EFSF faktinis skolinimo pajėgumas yra 440 mlrd. eurų, o jo teikiamos paskolos finansuojamos leidžiant skolos vertybinius popierius, kuriuos proporcingai garantuoja euro zonos valstybės. Nuo 2013 m. liepos 1 d. EFSF gali nebedalyvauti naujose finansavimo programose arba nebesudaryti naujų susitarimų dėl paskolų programų.

    NĖRA KOMENTARŲ