Finansinė atskaitomybė

    0
    2140

    Iš bankinių įstaigų renkama finansinė informacija, pateikiama standartine forma kaip metinės finansinės ataskaitos (balansas, pelno ir nuostolio ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir pan.).

    NĖRA KOMENTARŲ