Finansiniai sandoriai

    0
    2210

    Finansiniais sandoriais apibūdinamas grynasis finansinio turto įsigijimas arba grynieji prisiimti įsipareigojimai, atsižvelgiant į visų rūšių finansines priemones. Šie sandoriai pateikiami ir kaip nefinansinių sandorių atitikmenys, ir kaip tik su finansinėmis priemonėmis susiję sandoriai. Išskiriamos aštuonios finansinių sandorių kategorijos: a) piniginio aukso ir specialiųjų skolinimosi teisių; b) pinigai ir indėliai; c) skolos vertybiniai popieriai; d) paskolos; e) nuosavybės priemonių ir investicinių fondų akcijos ar vienetai; f) draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos; g) išvestinių finansinių priemonių ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimas; h) kitos gautinos/mokėtinos sumos.

    NĖRA KOMENTARŲ