Finansinis svertas

    0
    2139

    Banko nuosavo kapitalo (pagrindinio) ir balansinių bei nebalansinių pozicijų (neatsižvelgiant į rizikos svorius) santykis.

    NĖRA KOMENTARŲ