Finansinis tarpininkavimas (agento veikla)

    0
    1995

    Veikla vienos arba kelių finansų įstaigų vardu ir naudai priimant indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, skolinant, priimant įmokas už kitų asmenų suteiktas paslaugas, teikiant kitas finansines paslaugas, taip pat finansų įstaigų vykdoma priklausomo draudimo tarpininkavimo veikla, išskyrus draudiminių įvykių administravimą.

    NĖRA KOMENTARŲ