Finansinių priemonių portfelio valdymas Jūsų vardu

    0
    1986
    Jeigu savo investicijas valdyti patikėjote investicinei įmonei, Jūs išreiškiate pasitikėjimą jos sprendimais ir pasirinkimu. Jei investicinė įmonė priims sprendimus Jūsų vardu, juos priimdama ji kiekvieną kartą nesikreips į Jus, todėl nuo pat bendradarbiavimo pradžios jai reikia turėti pakankamai informacijos, tik taip ji galės suteikti pageidaujamą paslaugą.

    Kaip ir prieš teikiant investavimo rekomendaciją, investicinė įmonė turi įvertinti kliento tinkamumą. Jeigu nepateiksite pakankamai informacijos, ji negalės suteikti pageidaujamos investicijų valdymo paslaugos. Jei investicinei įmonei suteiksite tik dalį informacijos, tai turės įtakos jos teikiamų paslaugų pobūdžiui.

    NĖRA KOMENTARŲ