Finansų inžinerijos priemonė

    0
    1933

    Garantija, rizikos kapitalo investicija, paskola, eksporto kredito garantija ir draudimas, eksporto kredito draudimo garantija ar kita finansinės paramos priemonė, kurioms finansuoti ir (ar) vykdyti skirtos lėšos (ar jų dalis) grįžta ir yra pakartotinai naudojamos tiems patiems, priemonės kūrimo metu nustatytiems, tikslams.

    NĖRA KOMENTARŲ