Finansų sektorius

    0
    2293

    Ūkio sektorius, kurį sudaro šie subsektoriai: draudimo subsektorius, kuriame veikia įmonės, vykdančios draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklą (draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, kitų Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir trečiųjų valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, draudimo ir perdraudimo tarpininkų įmonės, kitų valstybių narių ir trečiųjų valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkų filialai); investicinių paslaugų subsektorius, kuriame veikia finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, reguliuojamos rinkos operatoriai, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, depozitoriumai, kitų Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir trečiųjų valstybių finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių filialai, kontroliuojančiosios investicinės bendrovės ir emitentai; kredito įstaigų subsektorius, kuriame veikia kredito įstaigos (bankai, kitų Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir trečiųjų valstybių bankų filialai, Centrinė kredito unija, kredito unijos); kitų finansų įstaigų, nurodytų Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, subsektorius, kuriame veikia kitos finansų įstaigos.

    NĖRA KOMENTARŲ