Grynoji vertė

    0
    1974

    Tai visų paprastųjų vardinių akcijų, rezervų ir privilegijuotų akcijų suma sumažinta nematerialiojo turto verte (angl. Net worth).

    NĖRA KOMENTARŲ