Grynųjų pinigų srautas akcijai

    0
    2005

    Pelnas po palūkanų, mokesčių, mažumos dalies ir privilegijuotųjų dividendų, plius nusidėvėjimas padalintas iš akcijų skaičiaus.

    NĖRA KOMENTARŲ