ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai

    0
    2099

    Skolos vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra ilgesnis nei vieneri metai arba terminas nenurodytas.

    NĖRA KOMENTARŲ