Įmonės pelno/nuostolių ataskaita

    0
    1948

    Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

    NĖRA KOMENTARŲ