Įmonės pelno/nuostolių ataskaita

    0
    1820

    Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

    NĖRA KOMENTARŲ