Kredito unija

    0
    2473

    Kooperatiniais pagrindais įsteigta kredito įstaiga (juridinis asmuo), telkianti asmenines gyventojų lėšas, turint tikslą teikti kredito paslaugas, padėti vystyti smulkųjį verslą, pagelbėti ūkininkams. Paskolos teikiamos tik kredito unijos nariams ir tik įstatuose numatytiems poreikiams tenkinti.

    NĖRA KOMENTARŲ