Nominali vertė

    0
    2569

    Vertybinio popieriaus nustatyta ar jame nurodyta vertė. Nominalią vertę nustato emitentas, tačiau vėliau kai vertybiniais popieriais pradedama prekiauti biržoje, nominalioji vertybinio popieriaus vertė gali skirtis nuo vertybinių popieriaus kainos biržoje. Pavyzdžiui, steigiant kompaniją yra nustatoma vienos akcijos kaina, tačiau kompanijos akcijas pradėjus listinguoti biržoje, jos kaina paprastai pakyla virš jos nominalios vertės.

    NĖRA KOMENTARŲ