Numizmatinė vertybė

    0
    1924

    Lietuvos banko parduodamos kolekcinės (proginės) monetos ir jų rinkiniai, kolekcinės (proginės) apyvartinės monetos (numizmatinėje pakuotėje ir be numizmatinės pakuotės) ir jų rinkiniai, apyvartinių monetų numizmatiniai rinkiniai, banknotai, paskelbti mokėjimo ir atsiskaitymo priemone su serijų (išskyrus rezervinę seriją) pirmaisiais numeriais iki 100-ojo imtinai, banknotai ir monetos, nepaskelbti mokėjimo ir atsiskaitymo priemone arba paskelbti negaliojančiais kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, apyvartinės monetos ir banknotai, paskelbti mokėjimo ir atsiskaitymo priemone, bet nebuvę apyvartoje (be specialaus atrinkimo).

    NĖRA KOMENTARŲ