Nuosavybės vertybiniai popieriai

    0
    2867

    Vertybiniai popieriai, prie kurių priskiriama: akcinių bendrovių akcijos, įnašai į viešųjų įstaigų nuosavą kapitalą, pajai ir kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, atitinkantys akcinių bendrovių akcijas, visų kitų rūšių vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė juos konvertavus arba realizavus jų suteiktas teises įgyti šioje apibrėžtyje nurodytus tos pačios bendrovės ar bendrovių grupės nuosavybės vertybinius popierius.

    NĖRA KOMENTARŲ