Pajamos

    0
    4767

    Kreivė, rodanti palūkanų normų priklausomybę nuo nevienodų terminų tam tikru momentu. Pajamingumo kreivės nuolydis rodo dviejų nevienodų terminų palūkanų normų skirtumus.
    Mokėjimų balanse – einamosios sąskaitos straipsnis, kuriame parodomi pajamų srautai, apimantys su darbine ir investicine veikla susijusius sandorius tarp rezidentų ir nerezidentų.

    NĖRA KOMENTARŲ