Pelnas, tenkantis vienai akcijai

    0
    1954

    Šio rodiklio reikšmė gaunama pelno/nuostolio ataskaitoje nurodytą pelną dalinant iš paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus (angl. earnings per share – EPS).

    NĖRA KOMENTARŲ