Pelno/nuostolių ataskaita

    0
    1933

    Ataskaita, kurioje pateikiama, klasifikuojama ir detalizuojama informacija apie įmonės uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas ir gautus veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį.

    NĖRA KOMENTARŲ