Rizikos vertės metodas

    0
    1965

    Rizikos vertinimo metodas, kuriuo vertinamas kolektyvinio investavimo subjekto galimų nuostolių dėl rinkos kainos kitimo dydis tam tikru laikotarpiu su tam tikra tikimybe.

    NĖRA KOMENTARŲ