Sandorio sudarymo diena (T)

    0
    2148

    Diena, kurią sudaromas sandoris (dvi sandorio šalys susitaria dėl finansinio sandorio). Sandorio sudarymo diena gali sutapti su atsiskaitymo pagal sandorį diena (atsiskaitymas tą pačią dieną) arba gali būti tam tikra nustatyta darbo diena iki atsiskaitymo dienos (atsiskaitymo diena nurodoma kaip T + sutartas dienų skaičius).

    NĖRA KOMENTARŲ