Sėkmės mokestis

    0
    2390

    Kintamas investicijų valdymo išlaidų dydis, priklausantis nuo valdomo investicinių priemonių portfelio vertės prieaugio.

    NĖRA KOMENTARŲ