Suderintasis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas

    0
    2075

    Europos Sąjungos teisės reglamentuojamas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio lėšos siekiant padalyti riziką investuojamos į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir kurio perleidžiamieji vertybiniai popieriai (investiciniai vienetai arba akcijos) turi būti išperkami bet kada jų turėtojui pareikalavus.

    NĖRA KOMENTARŲ