Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

    0
    2896

    Tarptautinis fondas, įkurtas 1944 metais per 44 šalių finansinę konferenciją Breton Vuds (JAV), pradėjęs veikti 1946 m. Šį fondą sudaro jo narių valiutų įnašai. Jo pagrindinės funkcijos yra skatinti tarptautinį bendradarbiavimą pinigų sferoje, stabilizuoti valiutų kursus, lengvinti nacionalinių valiutų mainus ir plėtoti daugiašalę mokėjimų sistemą. Tarptautinis valiutos fondas padeda tiems savo nariams, kurie laikinai susiduria su mokėjimų balanso deficitu teikia paskolas konvertuojama valiuta mainais už tų šalių nacionalinę valiutą, kurią šalis po 3-5 metų turi išpirkti. Viena iš šios pagalbos sąlygų yra susitarimas naudotis fondo specialistų konsultacijomis bei rekomendacijomis.

    NĖRA KOMENTARŲ