Trumpalaikis turtas

    0
    2044

    Atsargų, gautinų sumų, grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų bei įvairaus trumpalaikio turto suma.

    NĖRA KOMENTARŲ