Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai

    0
    2095

    Skolos priemonės, užtikrintos tam skirtu finansiniu turtu (ilgalaikiu arba atnaujinamuoju), kuris ribotą laikotarpį paverčiamas pinigais. Be to, gali būti teisės ar kitas turtas, kuriais užtikrinama, kad įplaukos būtų laiku tvarkomos arba paskirstomos vertybinių popierių savininkams. Apskritai, turtu užtikrintus vertybinius popierius leidžia specialios paskirties fondas, sukūrėjui ir (arba) pardavėjui perdavus finansinį turtą. Mokėjimai, susiję su turtu užtikrintais vertybiniais popieriais, daugiausia priklauso nuo pinigų srauto, kurį sukuria prievolę užtikrinantis turtas, ir kitų teisių, kuriomis užtikrinama, kad mokėjimai būtų atliekami laiku, pavyzdžiui, likvidumo galimybių, garantijų ar kitų priemonių, paprastai vadinamų kredito vertės didinimais.

    NĖRA KOMENTARŲ