Uždarasis (privatus) vertybinių popierių platinimas

    0
    2071

    Tai vertybinių popierių išplatinimas tiesiogiai investuotojams. Privačiame vertybinių popierių platinime negali dalyvauti visi norintys, juos gali įsigyti tik konkrečiai nustatyti privatūs ir juridiniai asmenys. Šie vertybiniai popieriai biržoje nelistinguojami ir platinami be emisijos prospekto.

    NĖRA KOMENTARŲ