Uždarojo tipo investicinė bendrovė

    0
    1981

    Investicinė bendrovė, išleidžianti fiksuotą skaičių akcijų, išperkamų pasibaigus tos investicinės bendrovės įstatuose numatytam veiklos laikotarpiui arba kitu jos įstatuose iš anksto nustatytu laiku.

    NĖRA KOMENTARŲ