Užstatas

    0
    1925

    Materialus arba finansinis turtas, panaudotas užtikrinti skolos atidavimo saugumą.

    NĖRA KOMENTARŲ