Vidutinė svertinė trukmė

    0
    1852

    Rodiklis, kuriuo apibūdinamas iki kiekvienos fondo turtą sudarančios finansinės priemonės išpirkimo termino likusio laiko svertinis vidurkis ir kuris rodo laiką iki visiško nominaliosios vertės išmokėjimo dienos (neatsižvelgiant į palūkanas ir diskontavimą).

    NĖRA KOMENTARŲ