Baltic Corporate Bond Fund

0
319


Investavimo strategija

Baltic Corporate Bond Fund – Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kurio tikslas yra uždirbti nuosaikią grąžą Investuotojams iš investicijų į Baltijos šaslyse išleistus įmonių skolos vertybinius popierius.

Fondo turtas bus investuojamas į tvarų augimą demonstruojančias įmones, kurios turi veiklos istoriją ir siekia diversifikuoti savo įsipareigojimų šaltinius.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, dalis Fondo turto gali būti, tam tikrais atvejais likvidumo valdymo poreikiams, investuojama į likvidžias pinigų rinkos priemones: Lietuvos bei kitų ES vyriausybių skolos vertybinius popierius, denominuotus eurais.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 6 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukšta.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų viduryje, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 10 16. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ