Aviva Europensija plius

0
4377

Investavimo strategija

Aviva Europensija plius – tai antros pakopos pensijų fondas, kurio ne mažiau kaip 50 proc. lėšų investuojama į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistus arba garantuotus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko, bei Europos Sąjungos valstybių įmonių skolos vertybinius popierius. Iki 30 proc. pensijų fondo lėšų gali būti investuojama į Europos Sąjungos šalių įmonių, esančių aukščiausiuose vertybinių popierių biržų sąrašuose (angl. „blue chips“), akcijas. Taip pat gali būti investuojama į kitus kolektyvinio investavimo subjektus.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 80% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-5 Yr Bond Index (BERP15) , 10% S&P Europe 350, 5% S&P 500, 5%  MSCI AC Asia x Japan.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, dalį fondo turto gali sudaryti pinigai arba lėšos terminuotose indėliuose. Rizikai valdyti dalis turto gali būti investuota į išvestines finansines priemones.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -2,8 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 1,7 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 2,9 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 04 23. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*