INVL Absoliučios grąžos subfondas

0
1462

Investavimo strategija

INVL Absoliučios grąžos subfondas – „INVL specialiojo sudėtinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo“ subfondas, kurio lėšos investuojamos į tuos vertybinius popierius (akcijas, obligacijas, kitas turto klases), kurie, valdytojų nuomone, turi didžiausią potencialą uždirbti teigiamą grąžą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu taikant „vertės“ investavimo filosofiją.

Subfondo investavimas pagrįstas absoliučios grąžos valdymo strategija, kuria siekiama didesnio už vidutinį ilgalaikio turto vertės augimo įvairiomis rinkų sąlygomis.

Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą:  100% MSCI AC World Index IMI USD Net (perskaičiuotas į eurus).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, subfondo valdytojai gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų subfondo lėšų.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas subfondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Kadangi subfondas pradėjo veikti tik nuo 2018 metų sausio mėnesio vidurio, tai nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas subfondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 10 16. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ