KTU finansų bakalauro studijos

0
3457

Bakalauro studijos, Ekonomikos ir verslo fakultetas, lietuvių kalba

Šios programos absolventai išmano įmonių finansinės veiklos, finansų rinkų ir finansų institucijų funkcionavimo bei šiose srityse vykstančių procesų specifiką, turi praktinius gebėjimus taikyti finansų vadybos instrumentus efektyvaus finansinių išteklių gavimo, saugojimo, paskirstymo, panaudojimo ir valdymo srityse. Įgyjamos įvairiapusės žinios ir gebėjimai apima visas kertines finansinės veiklos sritis: finansinę analizę, finansinį planavimą, finansų valdymo sprendimų priėmimą, finansines paslaugas.

Kodėl rinktis šias studijas?

  • Sandūra tarp tiksliųjų ir socialinių mokslų.
  • Geras visų veiklos procesų išmanymas.
  • Atlyginimai yra vieni aukščiausių rinkoje.
  • Studijų procese naudojamas pasaulinio lygio informacinis įrankis – „Bloomberg“ platforma.
  • Programoje studijuoja pažangiausi ir aukštus siekius turintys studentai.

Priėmimo į bakalauro studijas reikalavimai

Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 2.
0.4 Matematika
0.2 Istorija
0.2 Lietuvių kalba ir literatūra
0.2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais

Valstybės finansuojamos vietos: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį).

Valstybės nefinansuojamos vietos: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Daugiau informacijos apie finansų bakalauro studijas KTU rasite paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*