Luminor pensija 3

0
3776

Investavimo strategija

Luminor pensija 3 – tai antros pakopos pensijų fondas, kurio lėšos investuojamos į  perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, investicinius vienetus ir akcijas kolektyvinio investavimo subjektų, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui padėtus indėlius, kuriuos galima atsiimti pareikalavus, esančius kredito įstaigose, rizikos kapitalo rinkas. Fondo tikslas yra – maksimalus ilgalaikis pensijų fondo dalyviams priklausančio turto augimas.

Pensijų fondo investavimo strategija apima Europos Sąjungos bei kitus geografinius regionus.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 28% pasaulio akcijos (MSCI World Index), 12% besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets), 60% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Index.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją ir tikintis maksimalaus ilgalaikio pelningumo, ne daugiau kaip 50 proc. visų pensijų fondo grynųjų aktyvų gali būti investuota į perleidžiamuosius nuosavybės vertybinius popierius ar į kolektyvinio investavimo subjektų (investicinių fondų), investuojančių į perleidžiamuosius nuosavybės vertybinius popierius, išleistus vertybinius popierius. Likvidumo užtikrinimui bei rizikos sumažinimui, ne mažiau kaip 50 proc. Pensijų fondo turto bus investuota į perleidžiamuosius skolos, pinigų rinkos bei kitus fiksuotų pajamų instrumentus. Rizikai valdyti dalis turto gali būti investuota į išvestines finansines priemones.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -3,3 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 3,4 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 4,1 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 04 23. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI

*