Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas

0
918

Investavimo strategija

Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas– tai antros pakopos pensijų turto išsaugojimo fondas, kurio turtas investuojamas taip, kad investuojant būtų pasiektas saugumo, pelningumo ir likvidumo balansas, siekiant, kad Dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo reikšmingų Pensijų fondo Vieneto vertės pokyčių ir infliacijos rizikos. Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į strategiją gali kisti nuo 20 proc. iki 0 proc.   Kita fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – apsaugoti sukauptą Pensijų fondo turtą nuo infliacijos rizikos ir kartu kiek įmanoma labiau riboti Dalyviui tenkančią investavimo riziką, investuojant Pensijų fondo turtą į mažiausios rizikos turto klasių finansines priemones ir kitą turtą, kuris leistų pasiekti šių tikslų.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 65% Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond, 20% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR, 5% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR, 7% MSCI World Daily Net Total Return EUR, 3% MSCI EM Daily Net Total Return EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra mažesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ