Orion Absolute Return Fund

0
1187

Investavimo strategija

Orion Absolute Return Fund – Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kurio lėšos investuojamos į skirtingas turto klases ir finansines priemones – akcijas, obligacijas, išvestines finansines priemones, susitarimus dėl skirtumų (CFD), biržose prekiaujamus fondus (ETF), kitus kolektyvinius investavimo subjektus (įskaitant alternatyviuosius fondus) bei kitus investavimo objektus. Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės. Investuoti į skirtingas turto klases bei aktyviai keisti portfelio sudėtį, siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius.

Tam tikrais laiko momentais, siekdamas pasinaudoti rinkos nuosmukiais ar apdrausti turimą investicijų portfelį, Fondas gali parduoti skolintas finansines priemones arba sudaryti sandorius dėl išvestinių priemonių, kurių vertė kyla bazinės priemonės kainos mažėjimo atveju.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Siekdamas savo tikslų Fondas neriboja investicijų į vieną turto klasę, pramonės sektorių ar geografinį regioną. Atskirais laikotarpiais Fondas gali didžiąją dalį lėšų investuoti į vieną turto klasę, pramonės sektorių ar geografinį regioną.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 13,2 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 4,1 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 6,3 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ