Orion Fund of Hedge Funds

0
984

Investavimo strategija

Orion Fund of Hedge Funds  yra pirmas Lietuvoje fondų fondas investuojantis tik į alternatyvius fondus (angl. hedge funds). Fondo tikslas – pasiekti aukštą teigiamą ilgalaikę investicijų grąžą, kurios svyravimai mažai koreliuotųsi su kitomis turto klasėmis.

Fondas sudaro investicinį portfelį iš įvairiuose sektoriuose, geografiniuose regionuose veikiančių Alternatyvių fondų, kurie pasižymi skirtingomis investavimo strategijomis bei metodika. Yra siekiama diversifikuoti Fondo investicijas tokiu būdu, kad koreliacija tarp skirtingų Alternatyvių fondų (į kuriuos investuos Fondas) grąžos būtų kaip galima mažesnė.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Likvidumo užtikrinimo tikslais Fondas gali investuoti į pinigų rinkos priemones ir skolos vertybinius popierius. Siekdamas apdrausti palūkanų ir ar valiutų riziką, Fondas gali įsigyti išvestines finansines priemones (įskaitant ir užbiržines išvestines finansines priemones).

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra  vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -5,1 proc. nuostolį. Tuo tarpu paskutinių 2 metų fondo vidutinė metinė grąžą siekė -0,4 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 07 22. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

NĖRA KOMENTARŲ